Tilsette hjå Ødegård AS

Leif Kåre Ødegård
Leif Kåre er dagleg leiar.

Dagfrid Ødegård
Jobbar til dagleg som leiar i avdelingen med smykker og ur  i Ødegård AS, og har ansvaret for bestillingar og oppfølgingar i bunadsavdelinga.

Berit Asgrimplass
Jobbar til dagleg i butikken med daglig gjøremål.

Anne Berit Jonseth
Jobbar på systugu og syr bunadskjorter. I tillegg utfører Anne Berit omsying av bunader.

Britt Trondskog
Britt syr knappar i bunader og ho syr også halsklutar for oss.

Anders Storøygard
skredder under utdanning.

Anita Ødegård
Bur i Ål  og jobbar ikkje i bedrifta til dagleg, men tek måltaking av kundar i Oslo-området og på Ål ved anledning.

Vegard Ødegård   
Bur i Oslo og jobbar ikkje i bedrifta til dagleg, men begge tek måltaking av kundar i Oslo-området.