Tilsette hjå Ødegård AS

Leif Kåre Ødegård
Dagleg leiar.

Dagfrid Ødegård
Jobbar i butikken. Har ansvaret for bestillingar og oppfølging i bunadsavdelinga.

Anne Magnetun
Jobbar i butikken og med nettstadene til bedrifta. 

Anne Berit Jonseth
Jobbar med omsying av bunad og syr våre bunadsskjorter.

Gunn Åshild Håheim
Jobbar med knapping av bunad.     
 
Anders Storøygard
Skreddar som syr om bunader.
 
Anita Ødegård
Tek måltaking  på Ål ved anledning.
 
Vegard Ødegård   
Tek måltaking på Ål ved anledning