Ynskjer du deg bunad?

Slik er gangen i måltaking, bestilling og prøving:

  • Ta kontakt på tlf 3208 2082 så avtalar me tidspunkt for visning og måltaking.
  • Ved stor avstand kan me målta kunden via videochat. Då må kunden ha med seg ein hjelper som kan ta måla.
  • Ved måltaking går me gjennom kunden sitt behov, samt pris på bunad og bunadsutstyr. 
  • Kunden betalar eit forskudd på kr 6000. Dette kan enten betalast kontant, med BankAxept eller det kan fakturerast.
  • Produksjonstida er 6-8 veker på mannsbunad og 12-14 veker på damebunad. Når bunaden er ferdig tek vi kontakt med deg for å avtale prøving.
  • Alle bunader blir prøvd og levert ut frå butikken på Ål.
  • Ved prøving er det 97% sjans for at bunaden er perfekt.
  • Kunden vel så ut ynskjeleg bunadsutstyr.
  • Bunaden må betalast ved overtaking eller over bank før prøving. Me godtek BankAxept (vanleg minibankkort). Me godtek dessverre ikkje kredittkort eller Vipps.

 
 
Bilete frå systova.

Kvar enkelt bunad er unik og blir sydd etter mål i samsvar med dei tradisjonar og krav som blir stilt til bunader i Noreg.
Det betyr at kvar einaste bunad er eit unikt og personleg festplagg, nøyaktig tilpassa akkurat deg.