Ynskjer du deg bunad?

Slik er gangen i måltaking, bestilling og prøving:

  • Ta kontakt på tlf 3208 2082 så me får avtalt tidspunkt for visning og måltaking.
  • Ved store avstander kan vi målta kunden via Skype eller facetime. Da må det vera med ein til å måle saman med kunden.
  • Ved måltaking går me også gjennom kunden sitt behov og pris på bunad og tilbehør. Knappar og skjorte må bestillast.
  • Kunden betalar eit forskudd på kr 6000 som enten må betalast kontant eller fakturerast.
  • Produksjonstida er 6-8 veker på mannsbunad og 12-14 veker på damebunad . Når bunaden er ferdig ringer vi deg for avtale om prøving.
  • Ved prøving er det 97 % sjanse for at bunaden er perfekt (Berre 3 % av utleveringane har rettingar). Kunden velger så ut tilbehør og utstyr.
  • Alle bunader vert prøvd og levert ut fra butikken på Ål.
  • Bunaden må betalast ved overtaking eller over bank før prøving. Me godtek bankaxept (vanleg minibankkort), ved bruk at kredittkort eller vipps vert det eit gebyr til kortselskapet på 3% av kjøpesummen.

 

 
Bilete frå systova.

Kvar enkelt bunad er unik og blir sydd etter mål i samsvar med dei tradisjonar og krav som blir stilt til bunader i Norge.
Det betyr at kvar einaste bunad er eit unikt og personleg festplagg, nøyaktig tilpassa akkurat deg.