Om oss

Starten til  Ødegård AS var butikken "Ola Persølen" som vart etablert i 1917. Ola Perstølen var fødd 26.11.1877, og slik som far hass, Per, var også Ola skreddar av yrke. Begge var dyktige i faget og sydde mange flotte bunader. Sonen til Ola, som sjølvsagt heitte Per, var også utdanna skreddar, men han praktiserte ikkje yrket noko særleg. Han satsa meir som næringsdrivande med salg av klær og stoff, men butikken held fram med skreddarverksemd også. Seinare vart butikken utvida til også å drive bokhandel.

Leif Kåre Ødegård kjøpte klesbutikken av Ola Perstølen d.y. 1.7.1985. Fram til 1.1.1994 var namnet på firmaet Perstølen eftf., men endra då namn til Ødegård AS. Butikken har altså vore i drift i snart 100 år. Ødegård AS starta med produksjon av hallingbunad i 1985 og i 1988 kom Numedalsbunad og Gudbrandsdalsbunad også med.

Frå 1994 har me delteke aktivt i utviklinga av bunad saman med Solhjell AS i Molde og kan i dag tilby bunader frå totalt 37 distrikt. Dei siste åra har me også fått laga mykje sølv og anna bunadsutstyr til alle våre bunader. Me kan nemne sølvknappar, halsnåler, selar, hattar, klokkeband og pose til oppbevaring.