Hallingdal, Rukkastakk

Dette er ein bunad som er eldre enn festbunaden. I motsetnad til festbunaden, som har livet på oversida av brysta, har rukkastakken livet rett under brysta. Johannes Flintoe har måla mange bilete frå Hallingdal som syner rukkastakken i bruk. 
Navnet "rukkastakk" kjem truleg av at det er mange rynker på sjølve stakken under brokkadelivet. Rukke på halling tyder rynke.
All kunnskap om plagget syner at mangfaldet var stort og mange sette sitt eige preg på bunaden, då sjølvsagt etter kva ein fekk tak i og kor god råd ein hadde. Rukkastakken, eller varianter av den, vart truleg brukt på heile 1700-talet og kanskje heilt ned på 1600-talet.
Før 1840 vart det som regel nytta gult metall i halspynt og belte, medan det seinare kom meir og meir sølv i bruk.Detaljbilete.

Overliv og bringeklut
Overlivet kan lagast i fleire forskjellige variantar. Det kan brukast silkebrokkade, ulldamask og andre stoff i fleire variantar og fargar. Kantar og detaljar blir laga med pynteband, som også fins i mange variantar. 
Bringekluten blir brodert og ofte også pynta med perlebroderi. Det fins utallige variantar å velgje i, og det blir opp til kvar enkelt å setje saman ein bunad som ein likar.

Stakk
Stakken er sydd fast til overlivet og den blir laga i tettvevd ullstoff.

Forkle
Forkleet på rukkastakken blir som regel laga i svart ulldamask, men det kan også brukast forkle med kvit botnfarge og mønster. Forkleet er rynka til ein linning i overkant og langsidene har smale pynteband. Langs nedrekanten er det påsydd eit brodert band, som fins i mane ulike variantar.

Skjorte
Til festbunaden høyrer kvit skjorte (avardeld) med kvitsaumbroderi eller anna brodering. Skjorta blir i dag som regel laga i bomull, men det har også blitt brukt linskjorter

Sølvstas
Sølvet består av ei halssølje, samt spenner og lekkje. I tillegg kan ein bruke livhjul med sølvpynt rundt heile.

Anna
Til bunaden blir det nytta silketørkle i halsen. Opentrøye eller kneppatrøye blir brukt i den kalde årstida.

Detaljar frå ryggen.