Prisoversikt

Prisane er avhengig av kva for stoff og stoffkvalitet du ynskjer. Mengden broderi er også avgjerande.
Ved spørsmål ta kontakt på tlf 3280 2082.

MANNSBUNAD                                                                                                        Frå 15.1.2018

BUNAD

STOFF OG SØM

SKJORTE

KNAPPAR

Aust Agder (Åmli)

24500 - 27100

1500-2400

2600-5800

Fana

37500 - 40000

1500-8900

2600-10800

Gauldal


Granvin

27500 - 29200


32500 - 34700

1500-9500


1500-2400

4100-13000


 

Gudbrandsdalen kort jakke K

26000 - 28400

1500-2400

2600-6800

Gudbrandsdalen lang jakke

26900 - 29200

1500-2400

2600-6800

Hallingdal Brudgomsbunad

32900 - 39900

1500-5000

2900-6400

Hallingdal Fiskekjelke

27800 - 30500

1500-5000

2900-7300

Hallingdal korttrøye

23900 - 25900

1500-5000

2600-4900

Hamarøy

25600 - 28900

1500-3500

2600-7600

Kvam

30500 - 32900

1500-2400

2900-10100

Lier

25500 - 28200

1500-2400

2600-5800

Masfjord

28900 - 30600

1500-2400

2600-11200

Nord-Hordaland indre eller ytre

28800 - 30400

1500-9800

2600-8000

Nordfjord

27100 - 29600

1500-5900

2600-7400

Nordland

25500 - 26900

1500-3600

2600-6900

Nordmøre

27600 - 29100

1500-2400

2600-11000

Numedal

26700 - 28200

1500-5000

2600-5000

Os

28200 - 30800

1500-9300

2600-7900

Rogaland

33500 - 35800

1500-8900

2600-7300

Romerike

28400 - 30800

1500-2400

2600-4200

Romsdal «embetsmann»

44300 - 46700

1500-8400

2600-5900

Romsdal kort jakke

25300 - 28700

1500-8400

2600-4600

Romsdal lang jakke

28600 - 31300

1500-8400

2600-8000

Samnanger

28400 - 31500

1500-2400

2600-7400

Sogn med kvit jakke

25000 - 27500

1500-9100

2600-6300

Sogn med raud jakke jakke

24900 - 28400

1500-9100

2600-5300

Sogn Spelmannsbunad

24900 - 27600

1500-9100

2600-9100

Sigdal/Eggedal med kvit jakke

32700 - 35500

1500-5000

2600-4800

Sunnfjord (inkl belte)

35700 - 38800

1500-10600

2600-4800

Sunnhordland/Stord

26800 - 30300

1500-8900

2600-5800

Sunnmøre

25000 - 27500

1500-8900

2900-10400

Sør-Trøndelag

26500 - 29100

1500-8900

2600-11100

Sørfjorden

27300 - 29700

1500-2400

 

Telemark (Vest-Telemark)

22200 - 24500

1500-10600

2600-5500

Telemark (Aust-Telemark)

31100 - 34500

1500-10600

2600-8200

Ulvik, Hardanger

26300 - 28800

1500-8800

2600-8800

Valdres

27700 - 30200

1500-4800

2600-6700

Vest Agder

26500 - 28800

1500-2400

2600-6000

Vestfold og Borre

27100 - 29600

1500-3500

2600-8000

Voss

27700 - 30300

1500-8000

2600-8200

Østerdalen/Solør-Odal

27100 - 29600

1500-2400

2600-10000

Østfold

26500 - 28900

1500-2400

2600-8000